Home
Surname List
Name Index
Sources
Email Us

Seventh Generation


219. Carel Clemens Elias d' ENGELBRONNER1 was born on 31 Dec 1816 in Tiel, GE, NL. In 1860 he was a Kapitein Kwartiermeester. In 1876 he was a Luitenant-Kolonel-Intendant. In 1876 he was a Directeur van 's Rijks Magazijn van militaire kleeding en uitrusting in Delft, ZH, NL. He died on 4 Nov 1881 in 's-Gravenhage, ZH, NL. Hij was de jongste zoon van J.C. d'Engelbronner en B.A. de Man en werd op 31 december 1816 te Tiel geboren. Hij was een naam­genoot van zijn volle neef Mr. C.C.E. d'E., die op 22 december van dat zelfde jaar was geboren. Omdat zijn vader jong stierf groeide hij deels in Amsterdam op, waarbij hij en zijn broer en waar­schijnlijk ook zijn zusje Brechtje veel contact hadden met de twee neven d'Engelbronner, Karel en Frits. Hijzelf koos een militaire loopbaan en werd beroepsofficier. Als kapitein-intendant trad hij op 9 mei 1860 in het huwelijk met Anna Cornelia Meinsma, een jongere zuster van zijn nicht mevr. C.C.E. d'Engelbronner. Het huwelijk werd te 's Gravenhage gesloten, kerkelijk ingezegend in Voorschoten en feestelijk gevierd op de buitenplaats "Adegeest" van zijn zwager van Hoorn en zijn zuster Brigitta Amarantha (Brechtje). Bij dit huwelijk trad zijn neef en naamgenoot C.C.E. d'E op als ceremoniemeester, die er een uitvoerig verslag over schreef (zie mijn eerdere bijdrage: "Een bruiloftsfeest op Ade­geest").
Er werden bij dit niet meer zo jeugdige echtpaar 5 kinderen ge­boren, waarvan de tweede dochter al heel jong overleed en de oud­ste - begin 1876 - op circa 15-jarige leeftijd. Ruim een maand tevoren was ook de moeder overleden, zodat deze C.C.E. met drie kinderen achterbleef, oud 14, 10 en pas 4 jaar. Geen wonder dat de toen al bijna zestigjarige man de grootste moeite kreeg met de opvoeding van zijn kinderen. Aanvankelijk in Delft wonende, trok hij na zijn pensionering naar Den Haag, waar hij als een in zich­zelf gekeerde, bedroefde en eenzame man op 4 november 1881 kwam te overlijden. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Carel Clemens Elias d' ENGELBRONNER and Anna Cornelia MEINSMA were married on 9 May 1860 in 's-Gravenhage, ZH, NL. Anna Cornelia MEINSMA (daughter of Abraham MEINSMA and Cornelia Catharina Anna VAN SON) was born on 16 Nov 1829 in Katendrecht, ZH, NL. She died on 31 Jan 1876 in 's-Gravenhage, ZH, NL. Carel Clemens Elias d' ENGELBRONNER and Anna Cornelia MEINSMA had the following children:

294

i.

Brigitta Amarantha d' ENGELBRONNER1 was born on 12 Sep 1861 in 's-Gravenhage, ZH, NL. She died on 2 Mar 1876 in Delft, ZH, NL.

295

ii.

Anna Francisca Ida d' ENGELBRONNER was born on 5 Feb 1863 in 's-Gravenhage, ZH, NL. She died on 16 Sep 1868.

296

iii.

Clemence Elise d' ENGELBRONNER was born on 30 Mar 1864 in 's-Gravenhage, ZH, NL. She died on 15 Jan 1895 in Utrecht, UT, NL.

+297

iv.

Carel Clemens Elias d' ENGELBRONNER.

298

v.

Henriette Stephanie d' ENGELBRONNER was born on 19 Mar 1871 in 's-Gravenhage, ZH, NL. She died on 22 Mar 1905 in Apeldoorn, GE, NL. Om halfzeven in de ochtend zacht en kalm overleden.