Home
Surname List
Name Index
Sources
Email Us

Sources


 1. GEDCOM file submitted by The Church of Jesus of latter-day Saints Created on 01 Aug 1998.
 2. Familie archief, Stamboom van het Geslacht (d')Engelbronner, Eerste versie, E.R. d'E.
 3. Chur Buch - burgeraufnahmen.
 4. DTB Gogh.
 5. DTB Amsterdam.
 6. DTB Kleef.
 7. Ref. Pädagogium zu Kleve.
 8. DTB Emmerik reformiert.
 9. Abendsmahls register der reformierten Kirchen zu Wesel.
 10. DTB Tiel.
 11. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, International Genealogical Index (R) (Copyright (c) 1980, 2002, data as of October 7, 2006).
 12. Katholiek.
 13. GEDCOM file submitted by Stefan Empter. Created on 28 OCT 2005. Imported on 28 Oct 2005.
 14. DTB zevenaar.
 15. Minutenboek van Huis Bergh.
 16. Emmerich reformiert getauft, 84.
 17. Ibid., S. 86.
 18. DTB Gendringen.
 19. DTB Kleef Luthers.
 20. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, International Genealogical Index (R), M966873 1683 - 1842 0469956.
 21. Stadsarchief Dordrecht.
 22. Stadsarchief Groenehart, Gouda.
 23. Emmerich reformiert getauft.
 24. Protokol van contentieuse en voluntaire akten van de Heerlijkheid Lightenbergh.
 25. DTB Herne.
 26. DTB Oss.
 27. Dordrecht, Nederlandse Hervormde Gemeente.
 28. Digitale stamboom, Gemeentearchief Rotterdam.
 29. VOC Website: http://voc.websilon.nl/.
 30. Familie papieren A.L d'Engelbronner.
 31. DTB Vorden.
 32. Aantekeningen Jan van Varelen.
 33. DTB Haarlem.
 34. Hans Groeneveld.
 35. Gelders Archief, ww.genlias.nl.
 36. Emmerich reformiert getauft, S. 87.
 37. Archief Doetinchem.
 38. De Illustere school te Deventer.
 39. Album Studiosorum van Harderwijk.
 40. AHA dossier Engelbronn.
 41. Album Promotorum academie te Harderwijk.
 42. DTB Doetinchem.
 43. Geldermalsen lidmatenaantekeningen 1719 - 1878.
 44. Drents Archief.
 45. Dordrecht, Katholieke kerk.
 46. Stadsarchief Rotterdam.
 47. Philip van Dael Notarieel Arch. Amsterdam, Inv.Nr. 15057, d.d. 7/8 sept. 1772, fol. 567.
 48. DTB Rhenen.
 49. Utrechts Archief, DTB boeken.
 50. Digitale Stamboom, Gemeentearchief Delft.
 51. Digitale stamboom, Gemeentearchief Amsterdam, Doopsgezind, kerk Lam en Toren.
 52. Dordrecht, Waalse Gemeente.
 53. E-mail van Marry van Reemst d.d. 7 mei 2005.
 54. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1840.
 55. Indische Genealogische Vereniging - Bronnenpublicaties Deel 13 "Naamen der geboorten der leedematen van de luthersche gemeente op het eijland Curacao".
 56. Zeeuwsarchief, http://www.zeeuwengezocht.nl.
 57. EERSTE SCHOOLDISTRICT van de provincie Noord-Holland bezocht door H. Wijnbeek in 1839.
 58. Wim Lugtenburg, Genealogie van Jan (Junior) de Man.
 59. Genlias, www.genlias.nl.
 60. Gelders Archief, ww.genlias.nl, Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5559.
 61. Nederduits-Gereformeerde Gemeente, doopboeken 1723 - 1777 afkomstig uit nalatenschap C.J.M. Smits.
 62. Nederduits-Gereformeerde Gemeente, doopboeken 1778 - 1799 afkomstig uit nalatenschap C.J.M. Smits.
 63. Family Search.
 64. E-mail Paul van Voorthuijsen d.d. 29 jul 2004.
 65. DTB Curacao, Luthers.
 66. DTB Curacao.
 67. DTB Curacao, Hervormd.
 68. Gelders Archief, ww.genlias.nl, Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 4751.
 69. Registers Op Het Archief, Afkomstig Van Het Voormalig Hof Des Vorstendoms Gelre.
 70. Gelders Archief, ww.genlias.nl, Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 4750.
 71. DTB Delft.
 72. ARA, Oud archief Burgelijke Stand Suriname.
 73. DTB 's-Gravenhage.
 74. DTB Dinxperlo.
 75. ARA, Oud archief Burgelijke Stand Suriname, Registers van aangifte tot ondertrouw 1742 - 1817, 6 delen - deel 2 gereformeerd.
 76. Genealogiezuidoostutrecht.org .
 77. Digitale stamboom Haarlem.
 78. Stadsarchief Vlaardingen ISIS.
 79. E-mail Aad W. du Croix Timmermans d.d. 6 juni 2005.
 80. Stefan Empter.
 81. J.H. von Santen, 'Engelbronner, Carel Clemens Elias d' (1816-1897)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/engelbr [05-09-2003].
 82. College of Arms, London.
 83. Familie archief, Brigitta Amarantha van Hoorn - d'Engelbronner.
 84. Digitale Stamboom 's-Gravenhage, virtuele studiezaal.
 85. De Navorscher.
 86. Stadsarchief Deventer, overlijdensregisters van de burgerlijke stand van Overijssel 1811-1932.
 87. Drents Archief, Toegangnr: 0167.015 Inventarisnr: 1835.
 88. E-mail Robert Buzink d.d. 15-04-2007.
 89. Curacao overlijdensakte van 29 juli 1833 (Stad -aktenummer 111).
 90. De Curacaosche Courant, John Baselmans.
 91. Gelders Archief, ww.genlias.nl, Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 2374.
 92. Ibid., Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 2373.
 93. E-mail van Henriette Warsen d.d. 3 mei 2005, Kwartierstaat van C.C.H.N. TENGBERGEN.
 94. De Indische Navorscher, INO/3 [19].
 95. E-mail Ingrid and Cees Tinbergen d.d. 19 feb 2005.
 96. Overlijdingsakte.
 97. Jan Willem Roels, www.roels.nl.
 98. Leo van de Pas, Descendants of Philibert van Serooskerke.
 99. E-mail Robert Buzink d.d. 13-04-2007.
 100. Annet Mooij, 'Bastiaans, Jan (1917-1997)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/bastiaans [05-09-2003].
 101. Email van GJS Warsen-Bastiaans d.d. 15 sep 2005.
 102. Nederlands Patriciaat.
 103. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
 104. E-mail, Monique d’Engelbronner – de Roos.
 105. Descendants of N. Reijmans off Colenbrander.