Home
Email Us

Familiewapens

 

 - 1564 -

 

Het oudste bekende wapen die de gebroeders Balthasar, Matthias en Paul Engelbrunner hebben laten registreren.

Dit wapen werd beschreven op 18 feb 1564 in het Wienertaxbuch. Onderstaand het familiewapen, door C.Q.C.M. Walschots geschilderd, dat onderdeel uitmaakte van een bericht over de festiviteiten van het huwelijksfeest van aartshertog Karl II met zijn nicht Maria von Bayern.

 

Engelbrunner1564

 

Het wapen is als volgt beschreven:

Schild

:

In het blauw, op een gouden Drieberg staande zilveren engel met een gouden kruis op de kruin en een gouden scepter in zijn rechter hand, met op de boezem gekruiste rode band, naar achteren wapperend en eindigend in kwasten.

Helmteken

:

Op de gekroonde helm het schildfiguur uitkomend

Dekkleden 

:

rechts en links blauw-zilver

 

- 1630 -

Op 21 feb 1630 werden de gebroeders Christoph en Joachim Engelbrunner naar aller waarschijnlijkheid

verheven in de Rijksadel met wapenverbetering. 

Zeker is in elk geval dat Christoph zich na 1630 Von Engelbrunn noemde.

Onderstaand het familiewapen, door C.Q.C.M. Walschots geschilderd, dat tevens te vinden is op bladzijde 18 v

van het Wapenboek II. Bewaard in het 'Gratialregistratur' in Oostenrijk.

 Engelbrunner1630

Het wapen is als volgt beschreven:

Schild

:

Gevierendeeld met hartschild. 1e en 4e kwartier in rood een natuurlijke zilver springende stenen fontein, 2e en 3e kwartier in goud een natuurlijke rechtsaflopende rivier. Hartschild: In het blauw staat op een gouden Drieberg een zilver gevleugelde, goudgekroonde engel in een wit golvend gewaad met op de boezem gekruiste rode stola, naar achteren wapperend en eindigend in kwasten, in de linker hand een gouden scepter over de linker schouder houdend.

Helmteken

:

Op de gekroonde aanziende toernooihelm het schildfiguur uitkomend (tot aan de knieŽn)

Dekkleden 

:

rechts rood-zilver en links blauw-goud

 

- 1800 -

 

Johann Konrad d'Aubigny genannt Engelbrunner werd d.d. 25 november 1800 in de Rijksadelstand verheven

en heeft daarbij het hier onderstaande wapen laten registreren. Dit wapen wordt nu nog gedragen door alle d'Engelbronners en is tevens het wapen van de familie Von Hortstig genannt d'Aubigny von Engelbrunner (nazaten van Susanne Christine d'Aubigny von Engelbrunner, dochter van Johann Konrad).

 Engelbronner1800

Het wapen werd als volgt beschreven:

Schild

:

Gevierendeeld. 1e kwartier; zes rechtsaflopende schuine balken, afwisselend goud en blauw omrand met een rode zoom waarop acht zilveren vierbladderige bloemen prijken (3, 2 en 3). 2e kwartier; in blauw een gouden keper, vergezeld van twee zilveren sterren in de bovenste hoeken en eronder een rode citadel staand in het water. 3e kwartier; in goud een golvende zilveren rechtsaflopende rivier. 4e kwartier; in rood een gouden springende fontein

Helmteken

:

Op de goud gekroonde jousting helm een engel uitkomend, vooruitziend in een lang rood gewaad met zilveren vleugels. Op zijn hoofd een zilveren kroon en in elke hand een zilveren scepter, beide liggend tegen zijn linker schouder.

Dekkleden 

:

rechts rood-goud en links blauw-goud

Wapenspreuk

:

Virtute et Constantia

 

Dit familiewapen is samengesteld uit het familiewapen van de familie Von Engelbrunn (3e en 4e kwartier) ,de familie Van Beughem (1e kwartier) en waarschijnlijk komt het 2e kwartier van de familie (d')Aubigny, echter daarvan zijn geen bewijzen gevonden. De wapenspreuk is waarschijnlijk overgenomen van de familie Van Beughem, hoewel in Rietstap geen devies genoemd wordt bij de familie Van Beughem.

Johann Conrad heeft wellicht gekozen om zijn familiewapen te verbeteren met het familiewapen van de familie Van Beughem omdat zijn moeder Gertrud Elisabeth Kever weduwe was van Friedrich Wilhelm van Beughem en haar bet- bet- overgrootvader William Kever rond 1600 trouwde met Elisabeth Van Beughem. Zie Afkomst van die familie Van Beughem.

 

 

Valid HTML 4.01!